Urkova lipa in druga znamenita drevesa v Dravogradu

Rastlinstvo in živalstvo