Sosvet Občine Dravograd in Policijske postaje Dravograd

Člani (mandat 2017 do 2021)
 • Podžupan, predsednik sosveta, Anton Preksavec
 • predstavnica OŠ NT Dravograd, članica sosveta, Franja Šmon Drevenšek
 • članica, Suzana Kranjec Lebič
 • članica, Sonja Hovnik Krivec
 • članica, Mihaela Račnik Damiš, mag.
 • član sosveta, Ervin Pečnik, dr.med.
 • član sosveta, Ferdo Abraham
 • član sosveta, Janez Cehner, mag.
 • Komandir PP Dravograd, član sosveta, Robert Vetrih
 • tajnik sosveta, Boštjan Helbl
 • član sosveta, Aleš Vrabič