Sosvet Občine Dravograd in Policijske postaje Dravograd

Člani (mandat 2017 do 2021)
 • Podžupan, predsednik sosveta Anton Preksavec
 • predstavnica OŠ NT Dravograd, članica sosveta Franja Šmon Drevenšek
 • članica Suzana Kranjec Lebič
 • članica Sonja Hovnik Krivec
 • članica Mihaela Račnik Damiš, mag.
 • član sosveta Ervin Pečnik, dr.med.
 • član sosveta Ferdo Abraham
 • član sosveta Janez Cehner, mag.
 • Komandir PP Dravograd, član sosveta Robert Vetrih
 • tajnik sosveta Boštjan Helbl
 • član sosveta Aleš Vrabič