Nadzorni odbor

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • član, Marko GOMBOC
 • članica, Bojana ŠTUMBERGER
 • član, Aleš BRUMNIK
 • članica, mag. Lidija POŽGAN
 • članica, Maja TURIČNIK
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • predsednik, Avguštin VERHNJAK, univ.dipl.ing.zootehnike
 • član, Matej KOTNIK
 • član, Marko GOMBOC
 • članica, Bojana ŠTUMBERGER
 • član, David SKRALOVNIK
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
 • Barbara TURIČNIK HUDERNIK, mag.
 • Mirko CEHNER
 • Lucija ČEVNIK, dr.
 • Jožef KLADNIK
 • Janko ŠTEHARNIK, mag.
Člani (mandatno obdobje 2010 - 2014)
 • predsednica, Barbara TURIČNIK-HUDERNIK, mag.
 • Marcelino GOLOB
 • Mirko CEHNER
 • Andrej BARTH
 • Franc ODER, mag. prav.