Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik Aleš HORVATIČ, Meža 37, 2370 Dravograd
  • namestnik predsednika Danica SEVŠEK, Trg 4. julija 52, 2370 Dravograd
  • član Maja PRAPER, Meža 4, 2370 Dravograd
  • namestnik člana Tomaž ROTOVNIK, Bukovje 6, 2370 Dravograd
  • član Mateja KONEČNIK, Šentjanž 16, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
  • namestnik člana Janja GOSTENČNIK, Trbonje 22, 2371 Trbonje
  • član Adi KRALJ, Pod gradom 39, 2370 Dravograd
  • namestnik člana Tatjana KUKOVEC, Robindvor 41, 2370 Dravograd
  • tajnik Črtomir EPŠEK

Mandatno obdobje 2014 do 2018