Projekt "NAŠA DRAVA"

1247
914.872,55 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
671.404,38 EUR
V teku
julij 2020
september 2022

Podatki o financiranju