Projekt "NAŠA DRAVA"

947
914.872,55 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
671.404,38 €
V teku
julij 2020
september 2022

Podatki o financiranju