Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice oziroma izjave Občine, kot nosilke predkupne pravice o sprejetju/zavrnitvi ponudbe

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka