Obvestilo o zadržanju izvajanja sklepa o delni oprostitvi plačila zavezancem za NUSZ, v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)

30. 4. 2020 Črtomir E. ( Urad župana) 655