Dvoživke so pokazatelji čistega okolja

Rastlinstvo in živalstvo