Celek – značilen tip poselitve na hribovitem področju

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti