Brezzobka

Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti