Zapora javne poti JP 578091 Murnhof – Velški jarek - Švab

27