Videonagovor komisarke Bulčeve ob otvoritve ETM 2016

31