Vabilo na ozaveščevalni dogodek MOP in Inštituta za vode RS »Kako živeti s poplavami?«

55