Navodila o možnosti plakatiranja v času referendumske kampanje za izvedbo referendumov

0