Bilateralni, čezmejni projekt »CROSSBORDER ACTIVE 2020«

21