Poziv k oddaji vloge zaradi škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2013

56