Navodila o možnostih plakatiranja v času volilne kampanje za izvedbo volitev predsednika RS dne 11.11.2012

0