Namera o prodaji nepremičnin, parc. št. 358/11, 354/6 in 354/5, vse k.o. 829 Dravograd, po metodi neposredne pogodbe

25. 5. 2023 Črtomir E. (Urad župana) 113
25.05.2023
Namere, odločbe, pobude
16.06.2023 do 00:00
478-0036-2013-26
24.05.2023
Črtomir Epšek
028723554