Odločba o odvzemu statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena nepremičnini, parc. št. 1176/22 k.o. 840 Otiški Vrh I

15. 6. 2021 Maja K. T. ( Urad županje) 54
15.06.2021
Namere, odločbe, pobude
16.07.2021 do 00:00
478-0012/2012
08.06.2021
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554