Odločba o ugotovitvi lastninske pravice na nepremičnini, parc. št. 842 k.o. 829 Dravograd

21.12.2020 Maja K. T. ( Urad županje) 69
21.12.2020
Namere, odločbe, pobude
21.01.2021 do 00:00
478-0085/2020
21.12.2020
Maja Kovačič Tasič
maja.tasic@dravograd.si
02 87 23 554