Množično, prostovoljno, brezplačno testiranje na dveh lokacija v občini, dne 6.1.2021, med 9.00 in 17.00 uro