Objava sklepa županje o določitvi izjem glede odprtja VVZ Vrtec Dravograd.