Vsako gospodinjstvo v občini prejme po eno pralno zaščitno masko