Prvo obvestilo za javnost ob ponovni razglasitvi epidemije v R Sloveniji, z dne 19.10.2020