Povzetek dosedanjih aktivnosti Občine Dravograd in občinskega štaba CZ,17.3.2020

17.03.2020 Dominika K. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 224