Obvestilo lokalni skupnosti - Občini Dravograd o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA