Vloga za izdajo potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice oziroma izjave Občine, kot nosilke predkupne pravice o sprejetju/zavrnitvi ponudbe

Oddaja vloge
Strošek upravne takse: Brezplačno
Zahtevano digitalno potrdilo za oddajo elektronske vloge : DA