PODALJŠANJE javne razgrnitve osnutka načrta in okoljskega poročila v postopku priprave drž. prost. načrta (DPN) za vetrno elektrarno Ojstrica - PODALJŠANJE javne razgrnitve

16. 1. 2023 Črtomir E. ( Urad župana) 500
16.01.2023
Javna naznanila in razgrnitve
21.02.2023 do 00:00
350-0001/2017
10.01.2023
Tjaša Gregorič
gp.mop@gov.si
01 478 70 34