Prenehanje mandata županji Marijani CIGALA dr.vet.med., in začasno opravljanje funkcije župana

3. 10. 2022 Črtomir E. ( Urad župana) 215