BUKOVSKA LEDENICA – revitalizacija edinstvenega objekta na Slovenskem

907
95.830,00 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
59.900,19 EUR
V teku
Bukovje 13, 2370 Dravograd
oktober 2021
december 2022