Projekt »DVOREC PUKŠTAJN NEKOČ IN DANES«

1485
155.368,23 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
108.163,79 EUR
V teku
Bukovje 13, 2370 Dravograd
april 2021
30.06.2021