Projekt »DVOREC PUKŠTAJN NEKOČ IN DANES«

155.368,23 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
108.163,79 €
V teku
april 2021
30.06.2021