Obvestilo o prireditvi brez zvočnih naprav

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov