Obvestilo o prireditvi brez zvočnih naprav

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov