Javni poziv promotorjem k oddaji vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta VRTEC ŠENTJANŽ

18.12.2018 MIRAN B. ( Referat za gospodarske dejavnosti in urejanje prostora) 315