Dravograjsko jezero - NATURA 2000

Jezera, Rastlinstvo in živalstvo, Naravne znamenitosti