Odbor za cestno komunalne zadeve in urejanje prostora

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednik, Robert PLIMON
  • član, Srečko PODOJSTRŠEK
  • član, Ervin KODRUN
  • član, Zoran ZAJAMŠEK
  • član, Ferdo ABRAHAM
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednik, Srečko Podojstršek
  • član, Viljem Štumberger
  • član, Jože Pšeničnik
  • član, Marko Kogelnik
  • član, Jožef Brezovnik