Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • predsednica, Metka JEROMELJ
  • član, Branko KRENK
  • član, Željko KLJAJIĆ
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • predsednica, Marjetka SEVČNIKAR
  • Član, Dušan FERENČAK
  • Član, Ivan KOTNIK