NAVODILA O MOŽNOSTI PLAKATIRANJA V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

38