OBVESTILO Javnega komunalnega podjetja Dravograd d.o.o. uporabnikom pitne vode na območju občine Dravograd

39