Obvestilo o možnosti najema dveh stanovanj v lasti MJU

51