Obvestilo o izgradnji primarnega vodovoda na področju Občine Dravograd

52