Zapora lokalne ceste LC 078071 Trbonje – Cv. sedlo – g1/4 (Begant)

14