Zapora javne poti JP 578311 (Dobrava – Čevnik – Barišnik)

15