Odstranitev zapore cest zaradi zimsko spomladanske odjuge

32