Odstranitev zapore cest zaradi zimsko spomladanske odjuge

18