Zapora javne poti JP 578371 (Fračnikov jarek – žaga Kupnik) in JP 578372 (Fračnikov jarek – Nedok)

62