Občina Dravograd pristopila k podpisu sporazuma o izvedbi odpusta dolgov

45