Nadzor nad območji kratkotrajnega parkiranja za osebna vozila

31