OBVESTILO: OCENJEVANJE DELNE ŠKODE NA STAVBAH (stanovanja, stanovanjske hiše in kleti) IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH ZARADI POSLEDIC POPLAV 05.11.2012

35