Obvestilo o dodeljevanju občinskih denarnih socialnih pomoči

23