Prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja

21