Javni razpis za razdelitev proračunskih sredstev Občine Dravograd za leto 2012 za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti

42